@ รายการหลัก
@ รายงานผลสัมฤทธิ์
► ระดับชาติ (o-Net)
► ระดับประเทศ (N.T)
► ระดับจังหวัด (LAS)
► ระดับโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
@ ปฎิทิน
February 2019
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
  
@ สถิติผู้เข้าชมเว็บ
เปิดเมื่อ13/06/2013
อัพเดท12/08/2018
ผู้เข้าชม115554
แสดงหน้า147951
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2559 (เข้าชม 374 ครั้ง)
ชั้น จำนวนนักเรียน รวม ครูประจำชั้น
ชาย หญิง
อนุบาล 1        
อนุบาล 2        
รวม        
ประถมศึกษาปีที่ 1        
ประถมศึกษาปีที่ 2        
ประถมศึกษาปีที่ 3        
ประถมศึกษาปีที่ 4        
ประถมศึกษาปีที่ 5        
ประถมศึกษาปีที่ 6        
รวม ป.1- ป.6        
รวมทั้งสิ้น        
@ ผู้บริหารโรงเรียน
ประทุม ปานสวย
นายประทุม   ปานสวย
ผู้อำนวยการโรงเรียน