@ รายการหลัก
@ รายงานผลสัมฤทธิ์
► ระดับชาติ (o-Net)
► ระดับประเทศ (N.T)
► ระดับจังหวัด (LAS)
► ระดับโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
@ ปฎิทิน
November 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
@ สถิติผู้เข้าชมเว็บ
เปิดเมื่อ13/06/2013
อัพเดท2/10/2017
ผู้เข้าชม86904
แสดงหน้า105899

กิจกรรม Big Cleaning day ,กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2560

อ่าน 83
โรงเรียนบ้านหนองรี ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning day  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2560 โดยได้รับความร่วมมือจากประธานและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองรี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ปกครอง คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองรี ร่วมกันจัดกิจกรรม ในวันที่ 14 กรกฏาคม 2560
@ ผู้บริหารโรงเรียน
ประทุม ปานสวย
นายประทุม   ปานสวย
ผู้อำนวยการโรงเรียน