@ รายการหลัก
@ รายงานผลสัมฤทธิ์
► ระดับชาติ (o-Net)
► ระดับประเทศ (N.T)
► ระดับจังหวัด (LAS)
► ระดับโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
@ ปฎิทิน
September 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
@ สถิติผู้เข้าชมเว็บ
เปิดเมื่อ13/06/2013
อัพเดท12/08/2018
ผู้เข้าชม102153
แสดงหน้า130557

พัฒนาครู การใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ่าน 197
กิจกรรมพัฒนาครู การใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับการการสนับสนุนสื่อการเรียนรู้จากโครงการโรงเรียนประชารัฐ ในวันที่ 22 มีนาคม 2560  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองรี
@ ผู้บริหารโรงเรียน
ประทุม ปานสวย
นายประทุม   ปานสวย
ผู้อำนวยการโรงเรียน