@ รายการหลัก
@ รายงานผลสัมฤทธิ์
► ระดับชาติ (o-Net)
► ระดับประเทศ (N.T)
► ระดับจังหวัด (LAS)
► ระดับโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
@ ปฎิทิน
December 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
@ สถิติผู้เข้าชมเว็บ
เปิดเมื่อ13/06/2013
อัพเดท12/08/2018
ผู้เข้าชม108925
แสดงหน้า138601

ยินดีต้อนรับ คณะบริษัท Thai Union

อ่าน 208
โครงการโรงเรียนประชารัฐ (โรงเรียนบ้านหนองรี,โรงเรียนวัดปากอ่าว,โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง,โรงเรียนบ้านหนองจอก, โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ, และโรงเรียนวัดจันทาราม) ร่วมนำเสนอโครงการฯ โดยมีคุณธีรพงศ์   จันศิริ ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะบริษัทไทยยูเนี่ยน  ร่วมรับฟังโครงการฯ ในครั้งนี้
@ ผู้บริหารโรงเรียน
ประทุม ปานสวย
นายประทุม   ปานสวย
ผู้อำนวยการโรงเรียน